تلفن همراه

مخابرات تهران وعده داد: واگذاری فیش‌های تلفن در نوبت تا پایان سال و جبران عقب‌ افتادگی در توسعه تلفن ثابت

عضو هیات مدیره شرکت مخابرات استان تهران از رفع مشکل فیش های تلفن ثابت در نوبت واگذاری تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: به دلیل نبود تجهیزات در برخی مراکز مخابراتی و حومه شهر تهران با مشکل عدم توسعه تلفن ثابت مواجه بودیم که با تامین تجهیزات این روند در حال بهبود است.
 
سمیع الله صادقی در گفتگو با مهر، درمورد فیش های در نوبت دریافت تلفن ثابت گفت: از سال گذشته به دلیل نبود تجهیزات مخابراتی و تاخیر در ورود این تجهیزات به کشور با عقب افتادگی در توسعه خطوط تلفن ثابت مواجه شدیم اما امسال با ورود تجهیزات مخابراتی این موضوع تا حدی جبران شده است.
 
وی با بیان اینکه هم اکنون در بسیاری از مراکز مخابراتی تهران مشکل فیش های در نوبت دریافت تلفن رفع شده و در حال توسعه خطوط تلفن هستیم ادامه داد: برای مثال در مراکز مخابراتی اگر 26 هزار فیش تلفن فروخته می شود بالغ بر 30 هزار خط نصب شده است تا متقاضیان در نوبت دریافت تلفن نمانند و عدم ارائه به موقع خدمات در سال گذشته، جبران شود.
 
عضو هیات مدیره شرکت مخابرات استان تهران با بیان اینکه بخشی از تجهیزات مخابراتی وارد شده و در حال نصب است و بخشی نیز در حال ورود به کشور است تصریح کرد: از تیرماه امسال به طور تقریبی این روند بهبود پیدا کرده و تعداد دایری های تلفن ثابت در بسیاری از مناطق تهران بیشتر از فروش شده است.
 
صادقی ادامه داد: چنانچه مشکل ورود و تامین تجهیزات مخابراتی رفع شود به طور قطع تا پایان سال 90 درصد مشکل فیش های باقی مانده در نوبت دریافت تلفن ثابت حل خواهد شد.
 
وی با بیان اینکه این مشکل بیشتر در حومه تهران و شهرکهای اطراف استان است افزود: مخابرات برای تلفن ثابت برنامه های توسعه ای مدنظر دارد.

​​