فناوری

چک را با عکس گرفتن نقد کنید

وزارت دارایی انگلیس طرح واریز کردن مبلغ چک بانکی به حساب مشتری از طریق تلفن همراه هوشمند را ارائه کرد.
 
 
به گزارش فارس به نقل از بی بی سی،‌ وزارت دارایی انگلیس  طرح واریز کردن مبلغ چک بانکی به حساب مشتری از طریق تلفن همراه هوشمند را ارائه کرده است.
 
با استفاده از این فناوری، مشتری می تواند بدون اینکه شخصا به بانک برود عکس چکی را که دریافت کرده بگیرد و برای بانک بفرستد.
 
با این روش، نقد کردن چک به جای آنکه مثلا تا 6 روز طول بکشد، در 2 روز انجام خواهد شد و به گفته بانکدارها از ایمنی هم برخوردار است.

​​