تلفن همراه

مخابرات: تلويزيون اينترنتي در صورت تکميل بودن تجهيزات عرضه مي شود

در صورت تکميل فرايند واگذاري تجهيزات، عرضه ي تلويزيون اينترنتي از دهه ي فجر در شهر تهران آغاز مي شود.
رضا خليلي، معاون فني شرکت مخابرات ايران، در گفت و گو با موج، در مورد اينکه متولي واگذاري تلويزيون اينترنتي شرکت مخابرات ايران است، گفت: در صورت تکميل فرايند واگذاري اين تلويزيون فعلا در شهر تهران خواهد بود و ثبت نام آن در شهرستان هاي ديگر فعلا در دستور کار نيست.
وي درباره ي ثبت نام اين تلويزين چگونه است، اظهار داشت: عموم مردم که از شرکت مخابرات ADSL دارند، مي توانند از طريق سايت مخابرات ثبت نام کنند.
وي اظهار داشت: در مرحله ي نخست، سرويس‌هاي ويدئويي درخواستي، يک ماه آرشيو کامل برنامه‌هاي صدا و سيما و ماشين زمان در اين سامانه ارائه مي‌شود و در فازهاي بعدي، سرويس‌هاي سينماي آنلاين و کنسرت آنلاين اضافه خواهد شد.
وي همچنين در ادامه در خصوص مزاحمت هاي تلفني اضافه کرد: افرادي که مزاحم تلفني دارند، بايد در خواست کتبي به مرکز ارائه دهند و مشکلات ديگر هم مي توانند از طريق 190 پيگيري کنند.
وي درباره ي اينکه صاحب امتياز هر خط تلفن، از نظر قانون مسوول سوء استفاده‌هاي احتمالي از تلفن است و آگاهي نداشتن او از بهره برداري افراد ديگر از خط تلفن براي ايجاد مزاحمت، مسووليت او را نفي نخواهد کرد، افزود: بنابراين توصيه ي جدي شرکت مخابرات استان تهران به همه ي مشترکان تلفن ثابت، اين است که به افراد ناآشنا و غير معتمد اجازه ي بهره برداري از تلفن خود را ندهند و علاوه بر اين به اعضاي خانواده و به ويژه کودکان و نوجوانان، شيوه ي استفاده ي درست از اين امکان ارتباطي را آموزش دهند.
خليلي در مورد اينکه در قانون مجازات‌ها براي افراد که مزاحمت تلفني براي مشترکان ديگر ايجاد مي‌کنند، مواردي پيش بيني شده عنوان کرد: بر اساس قانون اصلاح تبصره ي دو ماده ي 14 قانون تأسيس شرکت مخابرات ايران، هر کس وسيله ي مخابراتي در اختيار خود را وسيله ي مزاحمت ديگري قرار دهد، يا به عمد و سوء نيت ارتباط ديگري را مختل کند، براي بار اول پس از کشف، ارتباط تلفني او به مدت يک هفته همراه با اخطار کتبي قطع و تجديد ارتباط مستلزم پرداخت هزينه‌هاي مربوط خواهد بود.
وي ادامه داد: براي بار دوم پس از کشف، ارتباط تلفني او به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبي قطع و تجديد ارتباط مستلزم سپردن تعهد از سوي مشترک و پرداخت هزينه‌هاي مربوط خواهد بود و براي بار سوم شرکت ارتباطي تلفني وي را به طور دايم قطع و اقدام به جمع آوري منصوبات تلفني کرده و وديعه ي مربوط به مشترک را پس از تسويه حساب مسترد خواهد کرد.
وي تصريح کرد: طبق ماده ي 641 قانون مجازات اسلامي هرگاه کسي به وسيله ي تلفن يا دستگاه‌هاي مخابراتي ديگر براي اشخاص ايجاد مزاحمت کند، بنا به رأي مراجع قضائي علاوه بر اجراي مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب، به حبس از يک تا شش ماه محکوم خواهد شد.
معاون فني شرکت مخابرات ايران با اشاره به اين که روش صحيح استفاده از سرويس کشف مزاحم توسط کارشناس مرکز مربوط به وسيله ي تماس تلفني به شما آموزش داده مي‌شود، گفت: توجه داشته باشيد که شرکت مخابرات، شماره تلفن فرد مزاحم را به هيچ وجه در اختيار شاکي قرار نمي‌دهد و در صورت لزوم، مي‌توانيد با مراجعه به مراجع قضايي در خصوص شناسايي فرد مزاحم اقدام کنيد.
وي ادامه داد: قبل از اين که مزاحمت تلفني پيگيري شود بايد فرهنگ سازي از سوي مسوولان و مردم صورت گيرد که ما شاهد اين قبيل جرم ها نباشيم.

​​