فناوری اطلاعات

12 هزار میلیارد تومان برای توسعه آی سی تی سرمایه گذاری می شود

منبع: ایرنا
معاون برنامه ریزی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت : 12 هزار میلیارد تومان برای تامین زیر ساخت های آی سی تی 'ICT' در کشور سرمایه گذاری می شود.
' برات قنبری ' شامگاه دوشنبه در جلسه شورای اداری مازندران در ساری افزود : دو هزار میلیارد تومان از این مبلغ را دولت و 10 هزار میلیارد تومان بقیه را هم بخش خصوصی سرمایه گذاری خواهد کرد.
 
وی میزان سرمایه گذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تامین زیر ساخت های آی تی سی کشور را در سال جاری پنج هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود : از این میزان چهار هزار میلیارد تومان آورده بخش خصوصی است.
 
معاون وزیر ارتباطات با اظهار اینکه رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات سبب کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی می شود ، گفت : کاهش هزینه هر تراکنش بانکی از یکهزار تومان به یکصد تومان یکی از اثرات استفاده از فناروی ارتباطات است. 
 
وی با اشاره به در نظر گرفتن سهم دو درصدی برای فناوری اطلاعات در تولیدناخالص ملی در برنامه پنجم توسعه ، افزود : تاکنون 75 صدم درصد از این سهم محقق شده و امید است تا پایان برنامه به رقم بالای یک درصد دست یابیم .
 
قنبری همچنین میزان سرمایه گذاری در زیر ساخت های آی سی تی مازندران در سال جاری را 300میلیارد تومان اعلام کرد.

​​