تلفن همراه

عضو شورای شهر تهران:

شهرداری باید رای کمیسیون ماده ۱۰۰ برای تخریب پاساژ علاءالدین را اجرا کند

alaedin.jpg

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: ناقص گذاشتن تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین ذهنیت‌های متعددی را ایجاد کرده است در صورتی که این اقدام بر اساس رأی کمیسیون ماده 100 به معنای قلع و قمع و جمع‌آوری کامل این طبقه بوده است.
 
ابوالفضل قناعتی در گفت‌وگو با فارس، درباره تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین اظهار داشت: شهرداری یک اقدامی را شروع کرده ولی آن را ناقص رها کرده است.
 
وی ادامه داد: ناقص گذاشتن تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین ذهنیت‌های متعددی را ایجاد کرده است در صورتی که این اقدام بر اساس رأی کمیسیون ماده 100 به معنای قلع و قمع و جمع‌آوری کامل این طبقه بوده که البته بخشی از این حکم اجرایی شده است.
 
قناعتی افزود: تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین برای بیکار شدن صد نفر نبوده است بلکه این ساختمان تنها می‌تواند 6 طبقه را تحمل کند و طبقه اضافی ممکن است خسارت‌هایی را بر بار بیاورد و مبنای فنی ندارد بنابراین هر گونه بارگذاری در این ساختمان باید جمع‌آوری شود.
 
عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: شهردار منطقه 11 نباید رأی کمیسیون ماده 100 در خصوص پاساژ علاءالدین را ناقص اجرایی کند و باید تمامی مصالح از طبقه هفتم این پاساژ خارج شود.
 
قناعتی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چه زمانی شاهد تخریب کامل طبقه هفتم پاساژ علاءالدین خواهیم بود گفت: قطعاً در سال 94 و حداکثر در نیمه نخست امسال این طبقه تخریب خواهد شد.
 

​​