تلفن همراه

تورم بخش ارتباطات ۴۵ درصد اعلام شد

منبع: پیوست
تورم بخش ارتباطات نسبت به ماه آبان سال گذشته ۴۵ درصد افزایش یافته است.
طبق گزارشی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده است تورم آبان ماه نسبت به مهرماه امسال نیز ۲.۴ درصد افزایش یافته است. به نظر می‌رسد بخشی از افزایش ۴۵ درصدی تورم در بخش ارتباطات به دلیل افزایش تعرفه مکالمه تلفن همراه و دیتای آن است. طبق اعلام بانک مرکزی تورم محاسبه شده برای تمامی بخش‌ها نسبت به آبان ماه سال گذشته ۳۹.۹ درصد افزایش یافته است.
 تورم نقطه به نقطه بخش ارتباطات در مهرماه گذشته ۴۹.۱ درصد اعلام شده بود که مقایسه نرخ تورم میان آبان ماه و مهرماه نشان می‌دهد که تورم این بخش کاهش یافته است.
ضریب اهمیت بخش ارتباطات در محاسبه تورم کلی کشور ۲.۳۰ درصد است.

​​