فناوری اطلاعات

مقایسه وضعیت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران با منطقه و جهان

منبع: فارس
کشور ایسلند با امتیاز 8.98 در جایگاه اول شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (IDI) در جهان و ایران با امتیاز 5.58 در جایگاه 81 جهان قرار گرفته است.
 
]در گزارش سازمان برنامه و بودجه درباره عملکرد دستگاه‌ها در سال اول برنامه ششم توسعه، وضعیت شاخص IDI در جهان و منطقه براساس گزارش سال 2017 اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) اعلام شده است که وضعیت ایران را در جهان نشان می دهد.
 
شاخص IDI یا ICT Development Index شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات است که به اختصار IDI نام دارد. این شاخص توسط اتحادیه بین‌المللی مخابرات سازمان ملل بر مبنای معیارهای مورد توافق بین‌المللی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات منتشر می‌شود.
 
 

کشورها

شاخص IDI

شاخص IDI

زیر شاخص دسترسی

زیر شاخص دسترسی

زیر شاخص استفاده

زیر شاخص استفاده

زیر شاخص مهارت

زیر شاخص مهارت

    امتیاز  رتبه امتیاز  رتبه امتیاز  رتبه امتیاز  رتبه

3 کشور برتر جهان

ایسلند
 

8.98 1 9.38 2        

3 کشور برتر جهان

کره جنوبی
 

8.85 2         9.15 2

3 کشور برتر جهان

سوئیس 8.74 3     8.88 2    

3 کشور برتر منطقه

رژیم اشغالگر قدس 7.88 23 8.17 19     8.38 24

3 کشور برتر منطقه

قبرس 7.77 28     7.61 21    

3 کشور برتر منطقه

بحرین 7.6 31            

 

 متوسط منطقه 

5.67

             

 

 متوسط جهانی

5.11

             

 

 امتیاز ایران

5.58 81 6.74 67 3.54 104 7.32 58

 


​​