فناوری اطلاعات

آمار ثبت‌شده برای کارت‌های بانکی تراکنش‌دار در فروردین 98

بر اساس آمار بانک مرکزی و شاپرک، از تعداد ۳۴۰ میلیون کارت صادر شده بانکی در کشور بالغ بر۹۶ میلیون و ۹۵۸ هزار کارت بانکی از جمله کارت اعتباری، برداشت و هدیه در فروردین ماه ۹۸ تراکنش داشتند.

 
بررسی آمارهای گزارش اقتصادی شاپرک نشان می‌دهد که از میان ۳۴۰ میلیون و ۶۱۴ هزار کارت بانکی صادر شده در شبکه بانکی، در فروردین ماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۹۶ میلیون و ۹۵۸ هزار کارت بانکی از جمله کارت‌های اعتباری، برداشت و هدیه تراکنش داشته‌اند؛ از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد که در اسفند‌ماه ۹۷، تعداد ۱۰۶ میلیون کارت بانکی تراکنش داشته  اما این میزان در فروردین ماه با ۸.۷۵ کاهش پیدا کرده است و بیشترین کاهش تراکنش را کارت‌های اعتباری با ۷۱.۷۹ درصد به خود اختصاص داده است.
 
 
 
بر اساس گزارش شاپرک، تعداد کارت هدیه و بن‌کارت تراکنش‌دار در فروردین ماه ۹۸ بالغ بر ۵ میلیون و ۶۲۱ هزار کارت و تعداد کارت‌های اعتباری دارای حداقل یک تراکنش در مدت مشابه در حدود ۲۸ هزار کارت اعتباری بوده که نسبت به اسفند ماه با توجه به صدور ۱۰ هزار کارت بالغ بر ۷۱.۷۹ درصد کاهش داشته است؛ همچنین با توجه به گستردگی بسیار زیاد کارت بانکی از نوع برداشت در کشور، بیشترین میزان کارت صادر شده بانکی را این دسته از کارت‌ها با رقم ۹۴ درصد به خود اختصاص داده‌اند و از مجموع ۹۶ میلیون کارت بانکی تراکنش دار در فروردین ۹۸ در حدود ۹۱ میلیون کارت برداشت تراکنش داشته است.
 
 
بررسی سهم ۳۶ بانک و موسسه مالی و اعتباری صادر کننده در زمینه تعداد کارت‌های بانکی تراکنش دار در شبکه شاپرک حاکی از آن است که بانک ملی ایران با ۲۲.۲۰ درصد، بانک صادرات ایران با ۱۱.۲۹ درصد، بانک ملت با ۱۱.۰۵ درصد و بانک کشاورزی با ۷.۴۵ درصد در رتبه نخست تا چهارم بانک‌های دارای بیشترین کارت بانکی دارای تراکنش را به خود اختصاص داده‌اند؛ لازم به ذکر است که معیار محاسبه کارت‌های بانکی تراکنش دار به معنای تعداد کارت‌های بانکی دارای حداقل یک تراکنش در ماه است و کارت‌های بانکی صادر شده اما فاقد یک تراکنش در این آمارها قرار نمی‌گیرد.
 
گفتنی است؛ در این ماه، بیشترین سهم از تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار از نوع کارت هدیه و بن کارت با ۲۱.۱۷ درصد متعلق به بانک پارسیان، از نوع کارت اعتباری با ۶۹.۳۴ درصد متعلق به بانک ملت و از نوع کارت برداشت با ۵۱.۲۲  درصد متعلق به بانک ملی ایران بوده است.
 
مرجع : ایبِنا

​​