باندپهن ثابت

اختلال جدی اینترنت در قم

ارتباطات اینترنتی قم از سحرگاه امروز دچار اختلال جدی شده است.
 
به گزارش فارس از قم، ارتباط اینترنتی استان قم از سحرگاه امروز با اختلال جدی مواجه شده و اتصال به شبکه ارتباطات برای کاربران این استان میسر نیست.
 
همچنین در تماسی که خبرنگاران فارس با سامانه 2020 شرکت مخابرات قم برقرار شد هیچ گونه پاسخگویی انجام نشد و اختلال اینترنت به مشکل زیرساختی نسبت داده شد و طی ساعات اخیر این سامانه نیز از دسترس خارج شده است.

​​