باندپهن ثابت

کابل برگردان در 2 مرکز مخابراتی

 
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی آزادگان و شهدای شهریار از تاریخ 11 تیر ماه آغاز می شود. 
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات آزادگان با پیش شماره های 8850 الی 8854، 8873 الی 8876، 8817، 8849، 8602 و 8603 در محدوده خیابانهای سهروردی شمالی ، خرمشهر و گلشن و در مرکز مخابرات شهدای شهریار با پیش شماره های 6522، 524 الی 6529 در محدوده شهریار، باغستان، رزکان و کهنز به مدت 72 ساعت دچار اختلال می شود.
 

​​