رگولاتوری

فیروزآبادی میگوید برای ایجاد قدرت نرم و حفظ هویت ملی باید اقتصاد دیجیتال داشته باشیم

 

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور بر اهمیت راه اندازی اقتصاد دیجیتال در کشور برای ایجاد قدرت نرم و حفظ هویت ملی تاکید کرد.
 
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی کشور، دکتر سید ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور در شورای استانداری قزوین با بیان این مطلب افزود: ما باید پلتفرم های جهانی داشته باشیم که خارج از مرزهای کشور توسط کاربران جهانی مانند مسلمانان و فارسی زبانان فعال باشند تا به راحتی نتوانند آنها را مسدود کنند.
وی با اشاره به این که باید مردم سواد مبتنی بر آگاهی در فضای مجازی داشته باشند، افزود: سواد دیجیتالی را غربی ها تعریف می کنند تا مردم یاد بگیرند از فضای مجازی چطور استفاده کنند که البته این لازم است اما باید به مردم آگاهی دهیم که از برنامه های ایرانی استفاده کنند و اقتصاد این حوزه را مورد توجه قرار دهند و سیاست و منافع هر پلتفرم را شناسایی کنند.
دکتر فیروزآبادی با بیان این که تا زمانی که گمنامی در فضای مجازی وجود دارد مسئولیت پذیری نسبت به محتوا نخواهد بود، تاکید کرد: تا پیش از عصر فضای مجازی نظام نمایندگی برای حکمرانی مطرح بود ولی در عصر فضای مجازی که تمام کاربران متصل، فعال و کنشگر هستند و هر شهروند یک خبرنگار محسوب می شود شما با مداخله جامعه مدنی و نخبگان در حکومت مواجه هستید بنابراین نمی توانید به راحتی تصمیم اشتباه یا غیرکارشناسی بگیرید بنابراین باید برای ایجاد فضای سالم از جامعه مدنی و نخبگان به صورت شبکه ای استفاده کنیم.
وی با اشاره به این که در این نظام شبکه ای قرار است تا تمام اشیا جهان به انسان ها به نحو اقتصادی با الگوی پلتفرمی متصل شوند و همه فعالیت های بشری با مدل اجتماع انسان – اشیاء شکل گیرد، گفت: نمایندگان مردم و مدیران دولتی در حکومت اگر در این نظام شبکه ای و شبکه های اجتماعی آن فعال نباشند عقب خواهند ماند بنابراین باید با پذیرش نظام شبکه ای مردم را در مدیریت کشور مشارکت دهیم.
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور با بیان این که نظام چند ذی ربطی در دنیا مبتنی بر مشورت است تصریح کرد: شرکت های خارجی فعال در فضای مجازی در هنجار سازی، مقررات گذاری و استانداردسازی مداخله می کنند و سناریوهایی را می توانند در پلتفرم های خود ایجاد کنند که خارج از حیطه نظر و مدیریت حاکمیت هاست بنابراین برای این که در این فضا قدرتمند باشیم باید در کنار شکل گیری اقتصاد ملی در حوزه های حکمرانی، از نظرات مردم در سیاست گذاری و مدیریت کشور استفاده کنیم.
وی با اشاره به این که فضای مجازی یک تحول عصری است، اعلام کرد: با ظهور این عصر در تمامی حوزه ها همچون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و تکنولوژی شاهد تحول هستیم. در واقع در این عصر با تحول مفاهیمی مانند مرز جغرافیایی و حاکمیت های ملی مبتنی بر مرزهای جغرافیایی که دارای حقوق بین المللی مساوی هستند مواجهیم.
وی افزود: در حوزه اقتصاد هم شاهد بروز اقتصاد خدماتی و دیجیتالی مبتنی بر شبکه و پلتفرم هستیم و صنعت چهار نیز دارای همین ویژگی‏ها خواهد بود که در آن شقوق مختلفی از قبیل تملک شبکه‏ای کالای تولیدی یا تملک شرطی وجود دارد و این بدان معناست که با ورود کالا به یک کشور تملک آن یا برای مردم نخواهد بود و یا به صورت تملک شرطی مانند تلفن های هوشمند است که به راحتی مالکان آن می توانند برنامه هایی را از روی گوشی افراد حذف یا اضافه کنند.
دکتر فیروزآبادی با بیان این که «اقتصاد توجه» در این فضا شکل گرفته و در مدل اقتصادی جدید براساس میزان دنبال کننده و تایید کننده یک کانال قیمت گذاری می شود، تاکید کرد: در این فضا شما علاوه بر اقتصاد خدماتی، ظهور صنعت چهار، عقود شرطی و اقتصاد توجه با اقتصاد شراکتی مواجهید که این بدان معناست که یک کالا در پوشش جهانی مورد استفاده قرار می گیرد.
وی با اشاره به ظهور هوش مصنوعی و ایجاد رفتاری انسان گونه در اشیا برای ارتباط بهتر در نظام شبکه ای اظهار داشت: رسانه های اجتماعی و پیام رسان ها مقدمه ای برای نظام اقتصادی پلتفرمی و تحقق قدرت نرم مبتنی بر اقناع اجتماعی هستند. در واقع به دنبال شکل گیری یک شبکه اجتماعی با خدمات پولی، آموزشی، بهداشت و ... می باشند . در این وضعیت، این گونه پیام رسان‏ها دیگر یک پلتفرم رسانه ای نیستند و مواجهه با آن ها صرفا سیاسی نخواهد بود بلکه پلتفرمی هستند که مبنای تحولات بعدی فضای مجازی خواهند بود.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور در خصوص بازتعریف قوانینی همچون حریم خصوصی و مالکیت معنوی در این فضا گفت: قانون گذاری، مقررات گذاری و استانداردگذاری صرفا از سوی حکومت ها در این فضا صورت نمی گیرد بلکه کنسرسیوم های قدرتمند از نخبگان، جامعه مدنی و شرکت ها، هنجار سازی و در نهایت در آینده ای نزدیک قانون گذاری می کنند.
وی اظهار داشت: پایه این اقتصاد در فضای مجازی پلتفرم هاست و پلتفرم ها مدیریت بازار را در دست خواهند داشت بنابراین مدیریت پلتفرم ها در بحث حاکمیت و حکمرانی بسیار حائز اهمیت است. در واقع باید شناسایی کنیم که کدام بخش از تحولات فضای مجازی، مدیریت شده و کدام فرآیند، عصری است.
دکتر فیروزآبادی با اشاره به این که انسان ها از ابتدای خلقت به سمت جهانی شدن در حرکت بودند و سرآمد آن پیامبران هستند که مستقل از قبایل، پیام جهانی دادند، گفت: اجتماعی بودن، جهانی بودن و شبکه ای بودن ذات این فضاست و اگر این خصایص را از آن حذف کنیم فضای مجازی دیگر معنا ندارد. ولی این که پلتفرم ها چگونه، در کجا و در مالکیت چه کسانی باشند، بخش مدیریت شده آن است که مرکز ملی فضای مجازی بر توجه به این موضوع تاکید دارد.
وی افزود: ایران نمی پذیرد که همانند کشورهای درجه سوم بازارهای باز و رها در حوزه فضای مجازی داشته باشد و شرکت های بزرگ خارجی با پلتفرم های انحصاری، هنجارساز، مقررات گذار و استاندارد ساز، آزادانه در آن ضمن عدم تبعیت از عرف جامعه و قوانین کشور، کسب وکار کنند. از آنجایی که معتقدیم فضای مجازی بدون فضای واقعی وجود ندارد، خواسته اول و حداقلی ما در سیاست‏گذاری، انطباق مرزهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در این دو فضاست که خوشبختانه این بشارت وجود دارد که مرزهای بزرگتر از جغرافیای کشور در حوزه های فرهنگی و مذهبی داشته باشیم.
دکتر فیروزآبادی تاکید کرد: اگر ما در فضای مجازی حفاظ های ملیتی و هویتی مان را کنار بگذاریم، مصرف‏کنندگان و بردگان پلتفرم های بزرگ و شبه انحصاری جهانی خواهیم شد که سردمداران آن نه نخبگان جهانی بلکه صاحبان سرمایه هستند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور گفت: در کشور خوشبختانه حرکت خوبی برای ایجاد اقتصاد دیجیتال توسط بخش خصوصی صورت گرفته و حکومت و دولت نیز سعی دارند تا زیرساخت های آن را فراهم کنند و موانع آن را برطرف کنند.

​​