فناوری اطلاعات

بیمارستان های انگلیس هنوز در معرض خطر باج افزار واناکرای

منبع: فارس
مقامات انگلیسی هشدار داده اند که این کشور هنوز در برابر خطر حملات سایبری ناشی از باج افزار وانا کرای آسیب پذیر است و برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های آن باید تدابیری اتخاذ شود.
 
به گزارش زددی نت، مقامات انگلیسی هشدار داده اند که این کشور هنوز در برابر خطر حملات سایبری ناشی از باج افزار وانا کرای آسیب پذیر است و برای جلوگیری از سوءاستفاده های آن باید تدابیری اتخاذ شود.گزارشی که در این زمینه توسط کالج سلطنتی لندن تهیه شده نشان می دهد که به علت عدم به روزرسانی سیستم های رایانه ای مورد استفاده در شبکه بهداشت و درمان انگلیس و ناآشنایی کارکنان بیمارستان ها و مراکز درمانی با مهارت های امنیت سایبری، خطرات جدی در این زمینه بیماران و پزشکان را تهدید می کند.
 
وانا کرای در صورت حمله به بیمارستان ها و مراکز درمان انگلیس جلوی دسترسی به اطلاعات درمانی بیماران را می گیرد یا حتی ممکن است تجهیزات پزشکی حیاتی مورد استفاده را از کار بیندازد و موجب مرگ بیماران شود. همچنین باج افزار یادشده برای سرقت اطلاعات  بیماران قابل استفاده است.
 
پیش از این و در سال 2017 حمله باج افزار وانا کرای به شبکه بهداشت و درمان انگلیس باعث لغو هزاران قرار ملاقات پزشکان و بیماران شده و بالغ بر 92 میلیون پوند خسارت به بار آورده بود.

​​