باندپهن

مهندس رادکانی به عنوان مشاور مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت منصوب شد

منبع: شرکت ارتباطات زیرساخت
 
طی حکمی از سوی مهندس فتاحی معاون وزیر ،رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت مهندس اسماعیل رادکانی به عنوان مشاور مدیرعامل در امور فنی این شرکت منصوب شد.

​​