فناوری اطلاعات

آذری جهرمی اظهار کرد: اعتبارات وزارت ارتباطات پاسخگو نیست

منبع: ایسنا

​​