تلفن همراه

رادکانی مشاور وزیر ارتباطات در امور تامین و بهبود ارتباطات مناسبت های مذهبی، ملی و منطقه ای شد

 
وزیر ارتباطات در حکمی رادکانی را به عنوان مشاور وزیر در امور تامین و بهبود ارتباطات مناسبت های مذهبی، ملی و منطقه ای منصوب کرد.
 
 
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حکمی اسماعیل رادکانی را به عنوان مشاور وزیر در امور تامین و بهبود ارتباطات مناسبت های مذهبی ملی و منطقه ای منصوب و در نامه ای جداگانه دستور تشکیل کارگروه ارتقای کیفیت ارتباطی عتبات عالیات را صادر کرد.
 
لزوم پیش بینی زیرساخت های دایم و تامین اعتبار ارتباطات در جهت ارایه خدمات مطلوب و با کیفیت به تمامی زائران گرامی، ارزیابی و پیش بینی نیازمندی ها و امکانات، برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی میان اپراتورهای داخلی، منطقه ای و بین المللی و استفاده از ظرفیت کلیه بخش های مختلف وزارت جهت ارایه خدمات با کیفیت مناسبت از جمله اهم انتظاراتی است که در این حکم آمده است.
 
 

​​