لبه تکنولوژی

ساخت بازوی رباتیک با دقت دست انسان توسط یک محقق ایرانی

منبع: خبرگزاری تسنیم
بازوهای رباتیک اغلب نمی‌تواند به ظرافت یک دست عمل کند اما ساخته جدید در دانشگاه بوفالوی آمریکا به سرپرستی یک دانشمند ایرانی با استفاده از یک جذب کننده شوک حرکتی توانسته به ظرافت عملکرد این بازوهای رباتیکی اضافه کند.
 
 
 
 پروفسور احسان اصفهانی در دانشگاه بوفالوی آمریکا دست رباتیکی اختراع کرده‌است که دارای دو انگشت با پایه‌های مغناطیسی است که دارای خاصیت دافع است و از همین خاصیت برای کاهش شوک عملکرد استفاده می‌شود. بازوهای رباتیک خلق شده به دلیل شوک القایی در عملکرد برای بلند کردن و حمل اشیای حساس و شکننده مانند تخم مرغ، ظروف شکستنی و غیره قابل اعتماد نبودند.
 
در واقع اشیا توسط دستهای رباتیک لمس نمی‌شوند و یک شکاف باریک برای عبور جریان هوا وجود دارد که ضرب حرکت را می‌گیرد؛ بازوی رباتیک هم به یک حسگر برای شناسایی موانع بر سر مسیر خود مجهز است. به گفته مخترع این بازو دریچه تازه‌ای برای تعامل انسان و ربات باز شده‌است.

​​