باندپهن

واگذاری طرح سرینو در مخابرات تهران

 
 
پس از شناسایی مشترکین فعال اینترنت پرسرعت در مخابرات منطقه تهران، واگذاری طرح سرینو به منظور تبدیل اینترنت پرسرعت ADSL به VDSL در استان تهران اجرایی شد.
 
به گزارش مخابرات منطقه تهران، در راستای افزایش رضایتمندی مشتریان اینترنت پرسرعت، جایگزینی VDSL با تعرفه ADSL  قبلی جهت مشتریان فعال شرکت مخابرات با نام طرح سرینو برای داشتن سرعت بالاتر و کیفیت بهتر اینترنت پرسرعت آغاز شده است.
 
بر اساس همین گزارش در این طرح مشتریان بدون پرداخت هزینه، مودم VDSL دریافت می کنند و در قبال آن مودم ADSL خود را تحویل می دهند.

​​