فناوری اطلاعات

استراتژیست اپراتور پست اول: سنگ بنای فراپست، کسب و کار پایدار و حضور در آینده است

منبع: ایرنا
 
 حسین درخشان از استراتژیست‌های اپراتور پست اول گفت، سنگ بنای شبکه فراپست کسب و کار پایدار است و مهمترین چشم انداز این شبکه پایداری و حضور در قرن‌های آینده است.
 
درخشان در خصوص شکل‌گیری اپراتور پست اول گفت: شرکت تیپاکس ۶۰ سال سابقه در خدمات پستی کشور دارد. دو سال قبل این شرکت به عنوان اولین اپراتور خصوصی پست کشور انتخاب شد. آن زمان نیاز بود تصمیم‌گیری شود که شرکت تیپاکس را توسعه بدهیم یا نه و آیا شرکت‌های دیگری مانند تیپاکس ایجاد کنیم یا برخوردمان به شکل دیگری باشد.
 
هر کدام از این تصمیم‌ها، چالش‌های خاص خود را داشت و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که معماری کسب و کار جدیدی را آغاز کنیم.
وی اضافه کرد: برای معماری کسب و کار جدید سه گام پیش نیاز که بیان الزامات معماری، مشخص کردن چالش‌های کسب و کار و نهایتا انتخاب مناسب‌ترین استراتژی برای معماری پیش نیازهای کار بود را مدنظر قرار دادیم و پس از آن کارهای طراحی مفهومی و جزئیات را آغاز کردیم.
او با اشاره به این که مشارکت در اثر بخشی و عمل کردن به قوانینی که در پروانه فعالیت برای این شبکه در نظر گرفته شده باعث پایداری کسب و کار جدید خواهد شد، خاطرنشان کرد: در گام دوم به بحث تحلیل محیط و چالش‌های محیط کسب و کارهای جدید از جنبه‌های مختلف پرداختیم تا بتوانیم بهترین استراتژی را پیدا کنیم.
از بین رویکردهایی که وجود داشت، رویکرد نوین زیست بوم‌های کسب و کار را انتخاب کردیم و بهترین استراتژی از نظر ما استراتژی شبکه کسب و کار ساختار یافته و سلامت بود.
در این ساختار یافتگی نقش‌ها و ویژگی‌ها مشخص است و قوانین مورد نیاز شبکه تعریف شده است. سلامت شبکه نیز به این معناست که باید برای استحکام کافی و پابرجا بودن تبعیت کند و بتواند بزرگ شود و فرصت‌های کسب و کار جدید در آن ایجاد شود.
شبکه فراپست یک شبکه ساختار یافته و سلامت است. در گام بعد به طراحی مفهومی این کسب و کار جدید پرداختیم و در نهایت با الگویی که مناسب‌تر بود، کار را پیش بردیم. بر اساس این الگو چند نقش باید تعریف می‌شد، نقش کسب و کارهای پستی و کریروی، نقش ارزش افزوده، نقش پشتیبان و نقش حاکمیت شبکه.
استراتژیست هولدینگ فاخر افزود: کار طراحی شبکه فراپست با طراحی جزییات آن ادامه پیدا خواهد کرد و به صورت دقیق مشخص خواهد شد چگونه این شبکه در کنار شرکت‌ها به خلق ارزش‌های مهم خواهد پرداخت.
وی اضافه کرد: درهای شبکه فراپست برای حضور تمام کسب و کارها باز است. دوست داریم این شبکه چنان انعطافی داشته باشد که در کسب و کارهای دیگر نیز حضور پیدا کند. سنگ بنای شبکه فراپست کسب وکار پایدار است و معماری‌اش بر همین اساس بنا شده و مهم‌ترین چشم‌اندازها برای این شبکه این است که پایدار بماند و در قرن‌های آتی حضور داشته باشد.
 
آیین رونمایی و آغاز به کار رسمی پست اول با هدف نقش‌آفرینی در صنعت پست لجستیک با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نایب رئیس اتاق ایران و نمایندگان مجلس در اتاق ایران برگزار شد.
 
براساس وظایف تعیین شده، اولین اپراتور خصوصی پست کشور در نظر دارد فعالین پستی را از سراسر کشور جمع‌آوری کند بدون اینکه برندشان تغییر کند یا تحت تاثیر قرار بگیرند.
 
این اپراتور همچنین درصدد است شبکه‌ای را به وجود بیاورد تا شرکت‌های پستی با استفاده از آن بتوانند با استفاده از سایر اعضای این شبکه، کم و کاستی‌ها را از بین ببرند و خدمات بهتری ارائه دهند.

​​