تلفن همراه

بروز اختلال در مرکز ۲۰۲۰ مخابرات

منبع: شرکت مخابرات ایران
مرکز تماس مشتریان شرکت مخابرات ایران ( ۲۰۲۰) ، روز سه شنبه، ۲۳مهرماه به مدت یک ساعت در تهران دچار اختلال می شود.
 
 مرکز تماس۲۰۲۰ در تاریخ ۲۳ مهرماه ۹۸ از ساعت ۳ و نیم  لغایت ۴ و نیم بامداد ،در تهران  دچار اختلال خواهد شد. 
 
طبق این اعلام ، ۲۰۲۰ بعد از این ساعت ، به روال خود بازخواهد گشت و آماده پاسخگویی به مشتریان شرکت مخابرات ایران خواهد بود.

​​