تلفن همراه

جهرمی: گزارش کیفی‌سازی اپراتورها بر اساس پروانه صادرشده بررسی می‌شود

منبع: فارس
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه اپراتورها به طور قطع به دلیل نظارت عمومی به سمت تغییرات افزایش کیفیت ترغیب می‌شوند، گفت: گزارش کیفی‌سازی اپراتورها بر اساس پروانه صادرشده بررسی می‌شود.
 
محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره مهلت ۴۵ روزه به اپراتورها برای افزایش کیفیت شبکه‌های خود در سراسر کشور توضیح داد: مدت زمانی را برای اینکه اپراتورها بتوانند کارنامه کاری خود را در سامانه سنجش کیفیت شاخص‌های شبکه ملی اطلاعات یا «فرادید» مشاهده کرده و برای ارتقای آن فعالیت کنند، در نظر گرفتیم.
 
وی افزود: خوشبختانه اپراتورها در این محل تعیین شده توانستند تا حدودی شاخص‌های خود را ارتقاء دهند اما پس از پایان این مهلت مردم می‌توانند شاخص های اپراتورها را مشاهده کنند و برای استفاده از خدمات و سرویس‌های اپراتورها با آگاهی انتخاب کنند.
 
ترغیب اپراتورها به کیفی سازی
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه بیان کرد: به مردم قول دادیم تا آنها نیز بتوانند کارنامه کاری اپراتورها را در سامانه سنجش کیفیت شاخص های شبکه ملی اطلاعات مشاهده کنند و بر سر این قول هستیم.
 
وی در پایان با توجه به ایجاد فضای رقابتی بین اپراتورها با راه اندازی سامانه سنجش کیفیت شاخص‌های شبکه ملی اطلاعات، خاطرنشان کرد: به طور قطع به دلیل نظارت عمومی اپراتورها به سمت تغییرات افزایش کیفیت ترغیب می‌شوند، به دلیل ارائه گزارش‌ها بر اساس پروانه فعالیت‌های اپراتورها بررسی می‌شود.
 

​​