تلفن همراه

۲ مرکز مخابراتی توسعه می یابد

منبع: شرکت مخابرات ایران
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی حافظ و انبیاء اسلامشهر از تاریخ دوم آبان ماه آغاز می شود.
 
 با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات حافظ با پیش شماره های ۶۶۷۰ الی ۶۶۷۶ در محدوده میدان امام خمینی، بانک سپه ادارات مرکزی و در مرکز مخابرات انبیاء اسلامشهر با پیش شماره ۵۶۸۳ در محدوده خیابان های شهید قنبر ابریشمی، ارتش، شهید کلانتری، توحید به مدت ۷۲ ساعت دچار اختلال می شود.

​​