تلفن همراه

صدری خبر داد: رشد سود عملیاتی شرکت مخابرات ایران با انتشار صورت های مالی شش ماهه

منبع: شرکت مخابرات ایران
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه سهام اخابر در دوره ۶ ماهه منتهی به شهریور ۱۳۹۸ به ازای هر سهم، ۶ ریال سود محقق کرده است، اظهار داشت: با به ثمر نشستن پروژه های توسعه شرکت و حضور فعال در بازار بورس به عنوان چهارمین شرکت بزرگ بورسی، با رشد قابل توجه سود عملیاتی و عملکرد عالی شرکت در این بخش مواجه هستیم.
 
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه سهام اخابر در دوره ۶ ماهه منتهی به شهریور ۱۳۹۸ به ازای هر سهم، ۶ ریال سود محقق کرده است، اظهار داشت: با به ثمر نشستن پروژه های توسعه شرکت و حضور فعال در بازار بورس به عنوان چهارمین شرکت بزرگ بورسی، با رشد قابل توجه سود عملیاتی و عملکرد عالی شرکت در این بخش مواجه هستیم.
 
مجید صدری ضمن اعلام مطلب فوق اظهار داشت: با انتشار اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)،شاهد رشد %۱۹ درآمدهای عملیاتی و رشد %۴ بهای تمام ‌شده درآمدهای عملیاتی هستیم.
 
وی افزود:شرکت مخابرات ایران در دوره ۶ ماهه منتهی به شهریور ۱۳۹۸ با نماد اخابر و با سرمایه ثبت شده ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مبلغ ۳۴۱,۴۶۶ میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.
 
مجید صدری با تشکر از نقش حمایتی هیات مدیره، سهامداران عمده شرکت، مجموعه وزارت ارتباطات و به ویژه آذری جهرمی، وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات در دستیابی به این روند رو به رشد افزود: نماد اخابر در مدت مشابه سال قبل، ٧ ریال زیان برای هر سهم شناسایی کرده بود و در این مدت، رشد و جبران مناسبی برای شرکت در این حوزه مهم اتفاق افتاده است.
 
وی با قدردانی از تلاش مجموعه همکاران و تمام کارکنان شرکت در رقم زدن این پیشرفت محسوس، اضافه کرد: جمع دارایی های شرکت نیز در این بازه زمانی با رشد ۸ درصد مواجه شد و سود تلفیقی مخابرات در مجموع به ۴٠٢ ریال رسید.
 
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران اضافه کرد: در بخش درآمدهای عملیاتی، رشد ۱۹درصدی و ١١ درصدی در سایر درآمدهای عملیاتی و هم چنین کاهش ۵٠ درصدی در هزینه‌های مالی رخ داده است.
 

​​