رگولاتوری

نمایندگان رگولاتوری بعنوان نایب رئیس گروههای مطالعاتی رادیوئی انتخاب شدند

منبع: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
 
نمایندگان رگولاتوری در مجمع ارتباطات رادیوئی اتحادیه بین‌المللی ارتباطات ۲۰۱۹ (RA-۱۹) بعنوان نایب رئیس گروههای مطالعاتی ۴ و ۵ بخش ارتباطات رادیوئی ITU انتخاب شدند.
 در این مجمع که بعنوان نهاد مسئول ساختار، برنامه‌ریزی و تصویب مطالعات بخش رادیوئی اتحادیه بین‌المللی ارتباطات (ITU-R) فعالیت می‌کند و در سال جاری از ۲۹ مهر تا سوم آبان در شرم‌الشیخ مصر برگزار شد با رای حاضران علیرضا درویشی مدیرکل دفتر سازمانهای تخصصی بین‌المللی رگولاتوری بعنوان نایب رئیس گروه مطالعاتی ۵ و ایرج مکرمی، معاون این دفتر بعنوان نایب رئیس گروه مطالعاتی ۴ از بخش ارتباطات رادیوئی ITU انتخاب شدند.
براساس این گزارش فناوری‌های پیشرفته برای تجهیزات برد کوتاه (SRD) به منظور پشتیبانی از اینترنت اشیا (IoTs)، با کاربردهایی برای تجهیزات شناسائی فرکانسهای رادیوئی موسوم به RFID و انواع خاصی از تجهیزات پزشکی، سیستمهای ارتباطات رادیوئی بین قطار و تجهیزات حاشیه مسیر ریلی موسوم به RSTT برای بهبود عملکرد ترافیک راه‌آهن در یک محیط پر سرعت، پیشرفتهای ارتباطات سیار بین‌المللی (IMT) شامل IMT-۲۰۲۰ موسوم به ۵G و همگرایی با تعدادی از صنایع و خدمات مرتبط از مهمترین محورهای مطرح شده در مجمع ارتباطات رادیوئی (RA-۱۹) بود.
همچنین در این مجمع ارتقای سیستمهای پخش همگانی صوت، تصویر و محتوای چند رسانه‌ای، نقشه راه کشورهای در حال توسعه در این زمینه و ارتقای سطح دسترسی برای افراد دچار معلولیت و افراد با نیازمندیهای خاص تشریح شد.
در مجمع ارتباطات رادیوئی اتحادیه بین‌المللی ارتباطات ۲۰۱۹ (RA-۱۹) نقشه راه فناوریهای ارتباطات رادیوئی، برنامه کاری بخش ارتباطات رادیوئی اتحادیه جهانی ارتباطات (ITU-R) برای سالهای آتی تعیین و برخی از توصیه‌نامه‌ها و قطعنامه‌هائی که تاثیرات جهانی بر آینده فناوریهای ارتباطات رادیوئی دارند، تصویب شدند.

​​