تلفن همراه

بررسی تخلفات شرکت‌های ارزش افزوده در مجلس

منبع: پیوست
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرد پس از ارائه گزارش وزیر ارتباطات به این کمیسیون در مورد شرکت‌های ارزش افزوده، قرار شد هیاتی متشکل از اعضای کارگروه ارتباطات کمیسیون صنایع برای بررسی این تخلفات تشکیل شود.
 
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز (۱۴ آبان) برای پاسخ به سوال فرید موسوی، نماینده تهران درمورد «موانع ساماندهی واقعی و کامل خدمات ارزش افزوده و اقدامات وزارت ارتباطات در این مورد» در کمیسیون صنایع حاضر شد. محمدرضا منصوری، نماینده عضو کمیسیون صنایع در تشریح این جلسه گفت: «وزیر ارتباطات در این جلسه گزارشی کامل و مبسوط در خصوص تخلفات شرکت‌های ارزش افزوده ارائه داد. جهرمی در این جلسه اعلام کرد که اشخاصی در قالب شرکت‌های بزرگ اداره نرم‌افزارهایی را به عهده دارند.»
 
او ادامه داد: «این شرکت‌ها با ارسال پیامک‌هایی برای کاربران و بدون آگاهی مردم هزینه‌هایی از مشترکان دریافت می‌کردند.»
 
منصوری با اشاره به اینکه طبق گزارش جهرمی نظارت بر محتوای خدمات ارزش افزوده برعهده سازمان تبلیغات اسلامی است، بیان کرد: «جهرمی در این جلسه اعلام کرد وزارت ارتباطات در مورد نظارت بر محتوا و صدور مجوز وظیفه‌ای به عهده ندارد. نظارت بر محتوا برعهده سازمان تبلیغات اسلامی و صدور مجوز نیز برعهده وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات اسلامی است و این دستگاه‌ها باید در این زمینه پاسخگو باشند.»
 
به گفته منصوری براساس گزارش وزیر ارتباطات، این وزارتخانه موظف است با شرکت‌های متخلف در این زمینه برخورد کند. او همچنین تاکید کرد: «البته در حال حاضر وزارت ارتباطات با آنها برخورد نمی‌کند تا تخلفات این شرکت‌ها در دادستانی بررسی شود.»
 
براساس گفته‌های عضو کمیسیون صنایع و معادن قرار شد هیاتی متشکل از اعضای کارگروه ارتباطات کمیسیون صنایع تشکیل شود و تخلفات شرکت‌های ارزش افزوده را بررسی کنند. او همچنین تاکید کرد: «این هیات قرار است بررسی کند که چه میزان از حساب کاربران برداشته شده است و چه شرکت‌هایی در این میان دخیل بودند.»
 
او همچنین بیان کرد: «گزارش این کارگروه پس از قرائت در کمیسیون صنایع و معادن به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.»

​​