تلفن همراه

ارسال پیامک‌های عجیب برای ده‌ها هزار آمریکایی

منبع: خبرگزاری فارس
بسیاری از مردم آمریکا روز گذشته پیامک‌های عجیب و غیرمنتظره‌ای را دریافت کردند که دارای محتوای نامربوط و حتی دردسرآفرین و زننده بوده است.
 
 
 به نقل از یاهونیوز، بررسی‌ها نشان می دهد به علت وقوع یک نقص فنی ده‌ها هزار نفر در آمریکا پیامک‌های نامربوط و غیرمنتظره ای را از طریق گوشی های هوشمند خود دریافت کرده‌اند.
 
ظاهرا این پیامک های ناخواسته قرار بوده در بهار به مقصد برسند، اما روز گذشته تحویل گوشی های هوشمند شده بودند، این پیامک ها حاوی اطلاعاتی بوده است که گیرندگان را نگران کرده و به تماس با ارسال کنندگان پیامک‌ها ترغیب می کرد.
 
 
هنوز مشخص نیست چه نقص فنی موجب ارسال این پیامک ها و این افراد به چه علت این پیامک های عجیب را دریافت کرده اند. شرکت های مخابراتی و اپراتورهای تلفن همراه در آمریکا با صدور بیانیه هایی به متهم کردن یکدیگر به کم کاری و بی دقتی پرداخته اند و هیچ توضیح فنی قانع کننده ای در این زمینه ارائه نشده است.
 
ظاهرا برخی پیامک های قدیمی ارسالی برخی کاربران که به هر علت در زمان خود به مقصد نرسیده، به خاطر یک نقص فنی به تازگی تحویل داده شده و همین مساله عامل این مشکل عجیب بوده است.

​​