تلفن همراه

صدری خبر داد: الکترونیکی شدن تمام پرونده های تلفن ثابت مشتریان در سراسر کشور

منبع: شرکت مخابرات ایران
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با تشریح  فعالیت های  این شرکت به منظور  پیاده سازی و تحقق دولت الکترونیک اظهار داشت: در همین راستا، پرونده ها و اطلاعات مربوط به تلفن ثابت مشتریان طی فرایند یکپارچه و متمرکزی در سراسر کشور از حالت کاغذی و فیزیکی به پرونده الکترونیک تبدیل می شود.
 
 سیدمجید صدری با بیان اینکه فعالیت های مجموعه مخابرات در ابعاد مختلف در جهت ساده سازی فرایندها و تحقق کامل دولت الکترونیک است، تصریح کرد: تمام خدمات ارائه شده به مشتریان در بخش های مختلف، شامل کلیه خدمات در مراکز امور مشتریان و دفاتر خدمات ارتباطی به صورت کاملا الکترونیکی و بدون نیاز به کاغذ انجام خواهد شد.
 
وی افزود: با تحقق این فرایند، خدمات ارائه شده، حتی بدون نیاز به امضاء و اثر انگشت به راحتی از طریق الکترونیکی در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت.
 
سید مجیدصدری افزود: مراحل پیاده سازی پرونده الکترونیک در سراسر کشور شامل فازهای مختلفی است، به نحوی که این خدمات در پنج فاز طراحی شده که در فاز اول دریافت کپی شناسنامه و کارت ملی از مشتریان برای انجام امور مختلف در تمام مراکز امور مشترکین به صورت کامل حذف شده است.
 
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در تشریح هدف این پروژه افزود: حذف کاغذ و فرایندهای فیزیکی از فرایندهای فروش و خدمات، چه برای اشخاص حقیقی و چه برای اشخاص حقوقی ، علاوه بر صرفه جوئی قابل توجه در مصرف کاغذ و کمک به حفظ محیط زیست در راستای توسعه پایدار و کاهش تردد، موجب ساده سازی فرایندهای ارائه خدمات به مشتریان خواهد شد. 
 
وی با اشاره به گستردگی حجم فعالیت الکترونیکی شدن تمام پرونده های تلفن ثابت گفت: در مسیر انجام این خدمت مهم، پرونده های بایگانی شده بسیاری از مشترکین نیز باید تعیین تکلیف شود و بدین منظور اطلاعات لازم در طول مراحل اجرائی کار از مشتریان ذی نفع اخذ خواهد شد.
 
سید مجیدصدری افزود: الکترونیکی شدن پرونده های تلفن ثابت برای تمام مشتریان شرکت مخابرات ایران اعم از حقیقی و حقوقی تا پایان سال آینده به طور کامل، عملیاتی و در سراسر کشور اجرا خواهد شد.
 
وی اضافه کرد: در این خدمت مهم، تمام پرونده های الکترونیکی شده مشتریان، در هر استان وابسته به گستردگی خدمات ، در یک تا سه نقطه تجمیع شده و امکان مدیریت متمرکز و دستیابی سریع به اطلاعات یا تغییر آن برای مشتریان از این طریق بسیار ساده تر از روش کنونی فراهم خواهد بود.
 
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران خاطرنشان کرد: در اجرای این پروژه مهم و زیربنائی خدمت رسانی به مشترکین، بیشتر بخش های شرکت مخابرات ایران به ویژه امور مشتریان و حوزه فناوری اطلاعات با هم افزایی کامل، مراحل اجرایی را راهبری و به انجام می رسانند.

​​