تلفن همراه

واعظی: وضعیت اینترنت به زودی عادی می‌شود

رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری با بیان اینکه اینترنت به زودی به وضعیت عادی بر می‌گردد، گفت: کمیته‌ای در شورای امنیت کشور موضوع محدودیت اینترنت را مدام کنترل می‌کند و برای امنیت کشور تصمیمات لازم و مشخصی را می‌گیرد؛ بنا به شرایطی مجبور بودند تصمیم محدودیت اینترنت را بگیرند.
 
«محمود واعظی» روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیات دولت افزود: اروپا و آمریکایی‌ها، رژیم صهیونیستی و برخی کشورها فکر کردند اگر ۴ نفر اغتشاش کردند و چند جا را آتش زدند این افراد مردم ایران هستند؛ خیلی ذوق زده شدند و ابراز خوشحالی کردند؛ در صورتی که اینها، ملت ایران را نمی‌شناسند.
 
وی افزود: اگر چه مردم ایران کمبودهایی از نظر معیشتی دارند و ممکن است انتقاداتی را به بخش های مختلف داشته باشند، اما این مشکل درون خانوادگی و در درون ایران حل می‌شود؛ اگر پای خارجی‌ها و بهره برداری دشمنان به میان آید، مانند راهپیمایی دیروز تبریز است که صد هزار نفر خودجوش به خیابان آمدند و همینطور راهپیمایی های دیگر که به صورت خودجوش در کشور انجام می شود.
رئیس دفتر رئیس جمهوری ادامه داد: این نوع رویکردها نسبت به ایران محکوم است و مردم هم وقتی می ببینند که آنها (دشمنان) وارد می شوند، می دانند که این حرکت ها برنامه ریزی از طرف دشمن است.

​​