تلفن همراه

توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات مالک اشتر

منبع: شرکت مخابرات ایران
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات مالک اشتر از تاریخ ۱۷ دی ماه آغاز می شود.
 
 با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات مالک اشتر با پیش شماره های ۶۶۸۳ الی ۶۶۸۹، ۶۶۳۵ الی ۶۶۳۸، ۶۶۱۵، ۶۶۱۷، ۶۶۱۹، ۶۶۶۷ و ۶۵۸۲ در محدوده خیابان های قصرالدشت، دامپزشکی و طوس به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.
 

​​