تلفن همراه

توسعه شبکه کابل در ۲ مرکز مخابراتی

منبع: شرکت مخابرات ایران
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید اکبری و یوسف آباد قوام از تاریخ ۲۳ دی ماه آغاز می شود.
 
با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید اکبری با پیش شماره های ۷۷۳۲ الی ۷۷۳۵، ۷۷۱۱، ۷۷۱۲، ۷۷۹۶، ۷۷۷۸، ۷۷۷۹، ۷۶۷۹  در محدوده خیابان های ۲۳۴، ۲۳۰، بختیاری، استخر به مدت ۷۲ ساعت و در مرکز مخابرات یوسف آباد قوام از ساعت ۲ بامداد به مدت ۴ ساعت با اختلال همراه است.
 

​​