تلفن همراه

توسعه شبکه کابل در ۵ مرکز مخابراتی

منبع: شرکت مخابرات ایران
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید کاظمیان، شهید رمضانی، شهید کرمی، بعثت و شهید خوشقدم از تاریخ ۲۵ دی ماه آغاز می شود.
 
 با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مراکز مخابراتی شهید کاظمیان، شهید رمضانی و شهید کرمی از ساعت ۲۴ به مدت ۵ ساعت و در مراکز مخابراتی بعثت و شهید خوشقدم از ساعت ۲ بامداد به مدت ۵ ساعت با اختلال همراه است.
 

​​