تلفن همراه

رای مثبت اتحادیه اروپا به یکسان سازی شارژرها

پارلمان اتحادیه اروپا رای به تصویب قانونی جدید رای داده تا استانداردی برای تولید شارژر دستگاه های الکترونیکی در این منطقه وضع شود.
 
به گزارش انگجت، قانونگذاران پارلمان اتحادیه اروپا رای به تصویب قانون جدیدی داده اند که به موجب آن تولید کنندگان دستگاه های الکترونیکی باید استاندارد خاصی برای کابل های شارژ رعایت کنند. 
 
پارلمان اروپا از کمیسیون اتحادیه اروپا(سازمان تهیه قوانین در این منطقه) درخواست کرد تا تضمین شود مصرف کنندگان مجبور نمی شوند با هر بار ارتقای موبایل های خود یک شارژر جدید بخرند.
 
این کمیسیون مهلت کوتاهی برای تنظیم این قوانین دارد. این در حالی است که قانونگذاران می خواهند این قوانین حداکثر تا ماه ژوئیه تنظیم شود.
 
پارلمان اتحادیه اروپا همچنین به این کمیسیون دستور داده تا شارژرهای بی سیم و همچنین تاثیرگذاری آنها برکاهش زباله های الکترونیکی را نیز در نظر بگیرد. همچنین از کمیسیون اتحادیه اروپا خواسته شده تا راهی برای جمع آوری و بازیافت کابل ها و شارژرهای بیشتری بیابد.
 
در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است: اکنون نیازی مبرم به اقدام قانونی اتحادیه اروپا وجود دارد تا از میزان زباله های الکترونیکی کاسته و به مشتریان آموخته شود گزینه هایی را انتخاب کنند که از محیط زیست محافظت می کند.
 
البته قانون گذاران به طور دقیق استانداردهای شارژر برای تولید کنندگان را اعلام نکرده اند. اما با توجه به فراگیر شدن «یو اس بی-سی» این کمیسیون احتمالا  به سمت استاندارد نسبتا جدید متمایل شود.

​​