باندپهن

گسترده‌ترین حمله‌ی هکری تاریخ ایران علیه زیرساخت‌های ارتباطی کشور/ هدف گرفتن میلیون‌ها مبدا و مقصد برای اختلال سراسری در شبکه‌ی اینترنت

منبع: شرکت ارتباطات زیرساخت
فتاحی معاون وزیر ،رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در توئیتراعلام کرد: هکرهای اجاره‌ای، امروز گسترده‌ترین حمله تجربه شده در تاریخ ایران را علیه زیرساخت‌های کشور اجرا کردند. میلیونها مبدا، میلیونها مقصد را هدف گرفته‌اند و با حمله SYN flood با نرخ ۱۸۰ میلیون PPS به دنبال اختلال سراسری در شبکه اینترنت ایران هستند. حمله دفع‌شده و دارند به دیوار می‌خورند.

​​