تلفن همراه

توسعه در ۲ مرکز مخابراتی

منبع: شرکت مخابرات ایران
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید آل اسحاق و شهید لطیفی از تاریخ ۵ اسفند ماه آغاز می شود.
 
با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید آل اسحاق با پیش شماره های ۷۷۰۰ الی ۷۷۰۲، ۷۷۳۰، ۷۷۳۱، ۷۶۸۳ در محدوده بلوار بهار، فروردین، شکوفه جنوبی به مدت ۴۸ ساعت و در مرکز مخابرات شهید لطیفی از ساعت ۲ بامداد به مدت ۴ ساعت با اختلال همراه است.
 

​​