فناوری اطلاعات

توصیه اپل به خانه نشینی ۱۲ هزار کارمند

منبع: مهر
 
با شیوع ویروس کرونا در آمریکا، اپل به ۱۲ هزار کارمند شرکت خود در «اپل پارک» توصیه کرده تا در خانه بمانند و دورکاری کنند.
 
 به نقل از دیلی میل، اپل به ۱۲ هزار کارمند خود در مقرهای این شرکت در کوپرتینو پیشنهاد کرده تا از خانه به فعالیت خود ادامه دهند.
 
این در حالی است که از روز گذشته نگرانی ها درباره شیوع ویروس کرونا در آمریکا افزایش یافته و آمار قربانیان این ویروس در آمریکا به ۱۵ نفر رسیده است.
 
این شرکت در یادداشتی برای تمام کارمندانش در «اپل پارک» گوشزد کرده طبق راهنمای مقامات بهداشت عمومی اقداماتی انجام داده است.
 
 دفاتر اپل همچنان باز هستند اما به کارمندان توصیه شده تا از محل های کار خود دور بمانند.
 
این در حالی است که مایکروسافت و فیس بوک نیز سیاست های جدیدی برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا اجرایی می کنند.
 
در کل پیش بینی می شود حدود ۸۳ هزار کارمند به دلیل تعطیلی دفاتر این سه شرکت از خانه به کار خود ادامه دهند.

​​