رسانه‌های اجتماعی

تعویق زمان ورود دانش آموزان به سامانه شاد

آموزش و پرورش گیلان در اطلاعیه ای از به تعویق افتادن زمان ورود به شبکه اجتماعی دانش آموزان(شاد) به دلیل صیانت از حقوق آموزشی و تربیتی دانش آموزان و حصول اطمینان از امن بودن بستر ارتباطی این شبکه خبر داد.
 
آموزش و پرورش استان گیلان با صدور اطلاعیه ای از به تعویق افتاد زمان ورود دانش آموزان به سامانه شبکه اجتماعی دانش آموزان(شاد) خبرداد. متن این اطلاعیه  به شرح زیر است:
 
با عنایت به تصمیم و تاکید وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اختصاصی و امن بودن بستر ارتباطی معلم _ دانش آموزان و به منظور صیانت از حقوق آموزشی و تربیتی دانش آموزان و همچنین نیاز به زمان بیشتر برای حصول اطمینان بخش فنی از این امر، ضمن تاکید بر اهمیت راه اندازی این بستر و پابرجا بودن کلیه دستورالعمل های ارسالی معاونین آموزشی، زمان ورود مدیران، معلمان و دانش آموزان به این بستر ارتباطی در روزهای آتی اعلام می‌شود.

​​