آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

ITRC برای پروژه شارع3 زیرساخت مشاور می گیرد

ICTna- پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برای پروژه پژوهش و بررسی مراکز داده شرکت ارتباطات زیرساخت و ارایه راهکار (شارع3) مشاور جذب می کند.
 
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، این فراخوان به دنبال دریافت خدمات مشاوره پژوهشی برای پروژه مذکور جهت بررسی وضع موجود مرکز داده شارع 2 و همچنین طراحی سایت پشتیبان آن در یکی از مراکز منتخب شرکت ارتباطات زیرساخت است.
شرکت ارتباطات زیرساخت به منظور استفاده از سرویس های مرکز داده جهت ارایه خدمات سازمانی به متقاضیان سرویس در داخل شرکت، مرکز داده شارع 2 را راه اندازی کرده است.
ارایه سرویس های نو و تولید داده های جدید در شرکت ارتباطات زیرساخت منجر به نیاز به توسعه منابع موجود جهت پاسخگویی در مرکز داده شارع 2 شده است. از این رو جهت بالا بردن قابلیت های دسترسی، اطمینان و پایداری در سایت شارع2 این شرکت درنظر دارد که سایت پشتیبان این مرکز داده با نام شارع 3 را طراحی کند.
در همین راستا، پروژه پژوهش و بررسی مراکز داده شرکت ارتباطات زیرساخت و ارائه راهکار (شارع3) در پژوهشگاه ارتباطات
و فناوری اطلاعات و به کارفرمایی شرکت ارتباطات زیرساخت در حال اجرا است.
بر همین اساس، در این فراخوان از شرکت های متخصص فعال و باتجربه در حوزه طراحی و ساخت و توسعه مراکز داده جهت ارایه خدمات مشاوره پژوهشی با شرح خدمات تعریف شده در این مستند دعوت به همکاری شده است.
حداکثر مدت زمان پیش بینی شده و قابل پذیرش برای اجرای این پروژه، متناسب با زمان بندی اعالم شده است. مشاور یا مشاورین
در نظر گرفته شده باید فاز اول شرح خدمات پژوهشی را حداکثر تا 20 خرداد ماه 99 و فاز دوم شرح خدمات پژوهشی را حداکثر تا تاریخ 20 مرداد ماه 99 به اتمام برساند.
 

​​