فناوری اطلاعات

افزایش قیمت مبتنی بر میزان سرعت اینترنت نداریم

منبع: فارس
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه سرعت اینترنت در تعرفه قیمت آ‌نها تاثیری ندارد گفت: به هیچ عنوان در تعرفه اینترنت قیمت مبتنی بر سرعت وجود ندارد چرا که براساس کمیسیون 266 تعرفه‌ها مشخص شده است.
 
 
 
 حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه اینترنت قیمت مبتنی بر سرعت ندارد گفت: نسل جدید vdsl سرعت و کیفیت بیشتری نسبت به ADSL دارد. چرا که همه سرویس‌ها در شبکه vdsl تبدیل به فیبر می‌‌شود و قاعدتا سرعت افزایش می‌یابد اما ADSL نیز همه سرویس‌ها بر روی سیم مسی است.
 
* در هر دو نسل اینترنت به هیچ عنوان افزایش قیمت نداریم
 
وی افزود: در هر دو نسل اینترنت به هیچ عنوان افزایش قیمت نداریم چرا که تعرفه هر دو نسل  ا ینترنت نیز براساس کمیسیون ۲۶۶ مشخص شده است. از طرفی باید به این نکته اشاره کنم که در حال حاضر قیمت مبتنی بر سرعت وجود ندارد چرا که با همین قیمت های مصوب تعرفه در نظر گرفته می‌شود.
 
* سرعت اینترنت افزایش پیدا کند مصرف آن بیشتر می شود
 
فلاحی جوشقانی تصریح کرد: هرچقدر کیفیت و سرعت اینترنت افزایش یابد مصرف آن بیشتر خواهد شد البته در شرایط کنونی کشور وضعیت رقابتی معقول وجود ندارد.

​​