فناوری اطلاعات

اطلاع رسانی در مورد بازی های دارای قابلیت خرید درون برنامه ای دقیق تر شد

منبع: فارس
هیات رتبه بندی نرم افزارهای سرگرمی در آمریکا از این پس به طور دقیق و رسمی بازی هایی که دارای قابلیت خرید درون برنامه ای هستند را مشخص می کند.
 
 
 
 به نقل از انگجت، از این پس برچسبی بر روی بازی های رایانه ای دارای قابلیت خرید درون برنامه ای نصب می شود که در آنها به صراحت در این زمینه اطلاع رسانی شده است.
 
پیش از این هیات رتبه بندی نرم افزارهای سرگرمی در آمریکا بازی ها را تنها بر مبنای خشونت و نمایش صحنه های غیراخلاقی طبقه بندی می کرد. اما از این پس مشخص می شود که کدام بازی ها دارای اقلامی برای خریداری در حین اجرا هستند.
 
 
افزایش تعداد بازی های رایانه ای دارای قابلیت خرید در حین اجرا به مشکلی به خصوص برای والدین در آمریکا مبدل شده است. زیرا بسیاری از کاربران کم سن و سال با سوءاستفاده از اطلاعات کارت های اعتباری والدین خود به خرید اقلام مختلف در محیط بازی های یادشده پرداخته و به آنها خسارت وارد می کنند.
 
علاوه بر این، افزوده شدن این اطلاعات به برچسب بازی ها به والدین کمک می کند تا در زمان خرید بازی های رایانه ای دقت کرده و در صورت تمایل از خرید چنین بازی های هزینه زایی خودداری کنند.
 

​​