فناوری اطلاعات

شرکت بازی ساز یک میلیون دلار به برابری نژادی اختصاص می دهد

منبع: فارس
شرکت رایوت گیمز یک میلیون دلار بودجه را صرف کمک به برقراری برابری نژادی می کند. به گفته دایلان رجا امید می رود این کار به کاهش نابرابری و بی عدالتی در آمریکا کمک کند.
 
به نقل از انگجت، رئیس رایوت گیمز نامه ای را برای کارکنان این شرکت ارسال کرده و در آن اعلام کرده که توسعه دهندگان همکار این شرکت به تخصیص بودجه یادشده متعهد هستند و این بودجه در مناطقی صرف خواهد شد که به نظر می رسد نیازمند توجه بوده و می توان با اختصاص پول در آنها تحول ایجاد کرد.
 
 
دایلان رجا حوزه هایی که این پول به آنها اختصاص می یابد را ایجاد اصلاحات اقتصادی، سرمایه گذاری برای ایجاد کسب و کارهای متعلق به اقلیت ها، خلق فرصت هایی برای اقلیت ها در صنایع، تداوم آموزش و مقابله با تبعیض و تعصب در محیط های کاری اعلام کرده است.
 
رایوت گیمز در اولین گام بخشی از این بودجه را به طرح هایی متعلق به اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا اختصاص داده است. هدف از اجرای طرح های یادشده مقابله با خشونت های پلیس بعد از مرگ جرج فلوید است. پیش از این برخی شرکت های فناوری ایالات متحده اقدامات مشابهی انجام داده بودند.
 

​​