تلفن همراه

بشنوید: گفتگوی وزیر ارتباطات با رادیو تهران درباره اختلالات اینترنت، فیلتر اینستاگرام و تبانی،زیرفروشی و افزایش قیمت اپراتورها


​​