تلفن همراه

شروع فاز سوم حذف پاسخگویی به مشتریان همراه اول در مراکز مخابراتی تهران

 
 
 
فعالیت 63 مرکز مخابراتی در استان تهران در خصوص انجام امور مشتریان شرکت ارتباطات سیار (همراه اول) متوقف شد.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، تمامی فعالیت های مربوط به پاسخگویی مشتریان و ارائه خدمات همراه اول که در مراکز مخابراتی منطقه تهران انجام می شد، در 3 فاز جداگانه حذف و به دفاتر پیشخوان دولت و مراکز مخابراتی منتخب منتقل شد.
 
بر اساس این گزارش در سه فاز مجزا، از ابتدای تیرماه انجام خدمات و امور مشتریان همراه اول در 63 مرکز مخابرات منطقه تهران به مراکز مخابراتی منتخب و دفاتر پیشخوان دولت منتقل شده و مشتریان می توانند جهت دریافت خدمات همراه اول به آدرس های اعلام شده و یا نزدیکترین دفتر پیشخوان دولت مراجعه نمایند.
 
شایان ذکر است مشتریان شرکت همراه اول می توانند برای اطلاع از نشانی مراکز منتخب و یا فهرست خدمات قابل ارائه همراه اول در مراکز منتخب مخابراتی و یا دفاتر پیشخوان دولت بصورت جداگانه، به سایت مخ

​​