باندپهن

تماشاکنید: وزیر ارتباطات از تایید گرانفروشی دو اپراتور توسط سازمان حمایت خبر داد: مبالغ حتما باید به مردم بازگردد

وزیر ارتباطات در حاشیه حضورش در مجلس گفت: سازمان حمایت دیروز مبالغ گران فروشی دو اپراتور تلفن همراه را دیروز تایید کرد و پرونده را به تعزیرات فرستاد.

وی تاکید کرد طرحی به دولت دادیم که اختیارات رگولاتوری را برای برخورد با گرانفروشی افزایش دهد.

جهرمی گفت: تمام مبالغ هم باید حتما به مردم برگردد. پیگیریم ولی در فضای احساسی برخورد نمیکنیم.


​​