تلفن همراه

اوبر و لیفت تسلیم خواسته‌های رانندگان خود شدند

منبع: مهر
دو برنامه تاکسی یابی اینترنتی اوبر و لیفت مجبور شدند در برابر خواسته‌های رانندگان خود کوتاه بیایند و آنها را به عنوان کارمند خود بپذیرند تا حقوقشان را رعایت کنند.
 
 به نقل از انگجت، بر اساس مصوبه جدید مجلس قانون گذاری ایالتی کالیفرنیا بسیاری از کارکنان شرکت‌های فناوری از این پس به عنوان کارمند و نه پیمانکار محسوب خواهند شد. البته این مصوبه مربوط به یک سال قبل است، اما شرکت‌هایی مانند اوبر و لیفت تا به حال از عمل به آن خودداری کرده بودند.
 
به دنبال تخلف اوبر و لیفت از این مصوبه مقامات قضائی ایالت کالیفرنیا این دو شرکت را مورد پیگرد قانونی قرار دادند و روز گذشته اتان شولمن قاضی دادگاه عالی سان فرانسیسکو حکمی صادر کرد که بر اساس آن رانندگان را نمی‌توان پیمانکاران مستقل قلمداد کرد و آنها کارمند اوبر و لیفت محسوب شده و لذا باید حقوقشان محفوظ بماند.
 
بر طبق حکم یادشده اوبر و لیفت برای تقاضای فرجام خواهی ده روز فرصت دارند. هر دو شرکت اعلام کرده‌اند نسبت به این حکم اعتراض می‌کنند. آنها مدعی هستند خود رانندگان تمایل دارند به عنوان پیمانکار مستقل فعالیت کنند. این در حالی است که بسیاری از رانندگان تصریح کرده‌اند در صورتی که کارمند اوبر و لیفت محسوب شوند از حقوق و مزایای بیشتری بهره مند می‌شوند و اخراج و تعلیق آنها نیز برای شرکت‌های مذکور ساده نخواهد بود.

​​