تلفن همراه

راه اندازی5 سایت با ارائه خدمات نسل جدید موبایل تا پایان سال / ورود به نسل جدید۵G متناسب با تکالیف بالادستی

منبع: فارس
معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات گفت: امسال ۵ سایت را با امکان ارائه خدمات ۵G در راستای فعالیت های اپراتورها راه اندازی می کنیم.
 
سید ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات با بیان اینکه تا سال ۲۰۲۵  فناوری نسل جدید موبایل (5G)در دنیا فراگیر می‌شود، گفت: ما برنامه ریزی کردیم تا پایان امسال ۵ سایت را با امکان ارائه خدمات ۵G در راستای فعالیت های اپراتورها راه اندازی کنیم که این اتفاق بعد از جانمایی محل سایت، کار نصب و افتتاح آنها انجام می‌شود.
 
* ورود به نسل جدید ۵G متناسب با تکالیف بالادستی است
 
وی افزود: سرمایه گذاری نیاز به مطالعه بازار دارد اما آنچه ما در حال حاضر داریم ورود به حوزه نسل جدید ۵G متناسب با تکالیف بالادستی است. به طوری که در سند اهداف کلان شبکه ملی اطلاعات تکلیف ما این است که ۱۰ درصد ترافیک شبکه ملی اطلاعات را بر بستر تکنولوژی قوی ارائه دهیم.
 
 
*  باید مراقب باشیم در مسیر ورود به نسل جدید شبکه ارتباطی وارد تصدی‌گری نشویم
 
هاشمی تصریح کرد: در مسیر وارد شدن به نسل جدید شبکه ارتباطی  ما مراقبت می‌کنیم که وارد تصدی‌گری نشویم. درواقع کار توسعه و ارائه سرویس توسط اپراتورها محقق می‌شود که آنها هم برای ورود به این عرصه بر اساس نیازی که وجود دارد و برنامه‌ای را در دستورکار قرار می‌دهند، هزینه سنجی می کنند.
 

​​