باندپهن سیار

تماشاکنید: جدیدترین توضیحات جهرمی درباره روند برخورد با افزایش تعرفه‌های همراه اول و ایرانسل


​​