تلفن همراه

9548 درخواست ترابرد شماره موبایل در مرداد ماه تکمیل شده است

ICTna.ir- تعداد درخواست های ترابرد شماره های موبایل (MNP) میان سه اپراتور تلفن همراه کشور در مرداد ماه 99 به 9548 درخواست تکمیل شده رسید.
 
MNP.png
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، بیشترین ترابرد صورت گرفته در این ماه از سوی همراه اول به سمت ایرانسل با 4276 شماره بوده است. 599 مشترک همراه اول نیز در این ماه به رایتل ترابرد کرده اند.
 
در این میان 3355 مشترک ایرانسل نیز درخواست ترابردشان به همراه اول و 581 مشترک درخواست ترابردشان به رایتل تکمیل و نهایی شده است.
 
درخواست ترابرد 257 مشترک رایتل به همراه اول و 480 درخواست ترابرد به ایرانسل نیز تکمیل و اجرایی شده است.

​​