باندپهن

انتصابات جدید در شرکت ارتباطات زیرساخت

منبع: شرکت ارتباطات زیرساخت
 
 
طی احکام جداگانه ای از سوی فتاحی معاون وزیر ، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ، انتصابات جدیدی در شرکت صورت گرفت .
 فتاحی معاون وزیر ، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت بر اساس این احکام ؛ فرهاد رضوانی قدیمی را به عنوان مدیرکل مهندسی عملیات شبکه در معاونت فنی شرکت و اکبر کرمی را با حفظ سمت سازمانی به عنوان سرپرست دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات منصوب کرد .
کارشناس مسئول نگهداری مدارات بین الملل ،رئیس مرکز عملیات سوئیچ بین الملل ، رئیس مرکز مدیریت شبکه بین الملل و معاون پایش و کنترل سرویس از مسئولیت های فرهاد رضوانی قدیمی در شرکت ارتباطات زیرساخت است .
وی متولد 1354 دانش آموخته ارشد رشته برق دانشگاه صنعتی اصفهان می باشد .

​​