تلفن همراه

صدری: هیچ گونه پرداختی بابت سرویس های مخابراتی به حساب شخصی افراد صورت نگیرد

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه هیچ گونه دریافت هزینه ای به صورت مستقل از سمت پرسنل یا پیمانکاران مخابراتی در قبال ارائه خدمات دریافت نمی شود، اظهار داشت: مشتریان توجه داشته باشند که تحت هیچ شرایطی، بابت سرویس های مخابراتی، پرداختی به حساب شخصی افراد صورت نگیرد.
 
به گزارش اداره كل ارتباطات و امور بین الملل شركت مخابرات ایران ، سیدمجیدصدری با بیان اینكه این شركت تمام مبالغ دریافتی در قبال خدمات را به صورت واریز به درگاه های مشخص شده دریافت می کند، افزود: موارد پرداختی در حوزه های مختلف اعم از ثابت و دیتا مانند خدمات مختلف تلفن ثابت اعم از خرابی و وصل ارتباط ودیگر خدمات و همچنین، برقراری ارتباط اینترنت در بخش هایADSL، VDSL و FTTH و دیگر موارد، تماما به صورت واریز به حساب ها و درگاه های مشخص شده شرکت مخابرات ایران انجام می شود .
 
مدیر عامل شركت مخابرات ایران همچنین افزود: مشتریان شرکت مخابرات ایران در سراسر کشور علاوه بر پرهیز از واریز هرگونه مبلغی به نام اشخاص در قبال ارائه خدمات مخابراتی، در صورت مشاهده موارد مغایر با مساله یاد شده، آن را به حوزه بازرسی شركت مخابرات ایران و یا از طریق سامانه ارتباط مردمی شرکت مخابرات با شماره تماس ۲۰۲۱ اطلاع دهند

​​