فناوری اطلاعات

پلتفرم های دیجیتال چگونه جنبش های سیاسی را نمایندگی می کنند

 
 
مرکز ملی فضای مجازی در گزارشی بررسی کرد که چگونه پلتفرم دیجیتال، جنبش های کنشگرانه و فضاهای سیاسی را در دنیای مجازی در کنار دنیای فیزیکی به نمایش گذاشته و آن را نمایندگی می کنند.
 
 به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، در جریان اعتراضات سال ۲۰۱۹ در شهر هنگ کنگ ، بازی های ویدیویی نه تنها به عنوان یکی از جریانات و محل های کلیدی اعتراض ظاهر شدند، بلکه یک گفتمان فرهنگی همه جانبه بود که تظاهرات در آن متبلور شد.
 
با استفاده از گزارش جنبش اعتراضی هنگ کنگ در سال ۲۰۱۹ ، این مقاله به این می‌پردازد که چگونه سکوهای دیجیتال، جنبش های کنشگرانه و فضاهای سیاسی را هم در دنیای مجازی و هم دنیای فیزیکی به نمایش گذاشته، در آن همکاری کرده و آن را نمایندگی می کند.
 
با بررسی بازی های ویدیویی که به طور خاص به عنوان ابزاری اعتراضی توسعه داده شدند و روشی که سکوهای دیجیتال (Twitch streaming، Pokémon GO، Airdrop، Uber) توسط معترضین برای استقرار تاکتیکی اعتراضاتشان به کار رفت ، این مقاله به بررسی ارتباط بازی های ویدیویی با تظاهرات اعتراضی در هنگ کنگ می پردازد.
 
بسیج سیاسی جوامع از طریق بازی های ویدیویی و بازی کردن، چه در هنگ کنگ و چه در خارج از آن ، محل تردید بوده است. همانگونه که بهار عربی ۲۰۱۱ به عنوان «انقلاب فیس بوکی» یاد می شود، تظاهرات ضد استرداد هنگ کنگ در سال ۲۰۱۹ نیز ممکن است در نهایت به عنوان «انقلاب بازی ویدیویی» به یاد آورده شود.
 
برای مثال در دسامبر سال ۲۰۱۹ گیمرهای هنگ کنگی شروع به استفاده از شبکه خصوصی مجازی (VPN) برای دسترسی به سرورهای چینی بازی (Grand Theft Auto V) کردند.
 
پس از ورود ، بازیکنان هنگ کنگ آواتارهای خود را شبیه معترضین کردند و شروع به پرتاب بمب های بنزینی کردند، ایستگاه های قطار را خراب کرده و در GTA V چین، به پلیس حمله کردند.
 
بازیکنان در سرزمین اصلی چین سریع به این اقدامات پاسخ دادند و به Weibo رفتند تا برای دفع شورشیان هنگ کنگ از آنها کمک بگیرند. آن ها در این مرحله آواتارهای خود را به پلیس ضد شورش تبدیل کردند.
 
همانطور که این مثال نشان می دهد، بازی های ویدئویی فضای کافی برای درگیری خشونت آمیز را فراهم می کند، اما آنچه که وجود ندارد و مورد نیاز است، زمین های بازی مجازی برای همفکری، همکاری و سازماندهی جمعی است.
 
برای اینکه بازی ها بتوانند از ابزاری برای سرگرمی افرادی که می خواهند از دنیای واقعی فرار کنند، فراتر روند، باید از جریان اصلی بازی های تجاری که در آن باید دشمنان خیالی را نابود کنند، به مکانی آزاد با امکان انتخاب های سیاسی تبدیل شوند.
 
گفته می شود بازی های ویدئویی ممکن است مکان های احتمالی یک انقلاب بالقوه در آینده باشند، اما تاکنون فهرست بلند این دنیاهای مجازی، بازتاب مناسبی از انتخاب های سیاسی نبوده اند.
 
جزئیات این گزارش در سایت مرکز ملی فضای مجازی آمده است.

​​