فناوری اطلاعات

فیشینگ سایت‌های خارجی، در صدر رخدادهای سایبری

منبع: مرکز ماهر
تازه‌ترین گزارش هفتگی فراوانی و نوع رخدادهای رسیدگی شده سایبری در بازه زمانی منتهی به هفته چهارم آبان ماه (۲۰ لغایت ۲۶ آبان ماه) منتشر شد.
 
این گزارش در گراف‌های زیر قابل‌مشاهده است.
با توجه به اهمیت پاسخگویی به رخدادهای فضای تبادل اطلاعات و ایجاد مراکز پاسخگویی به حوادث فضای مجازی که در اکثر کشورها تحت عنوان مراکز CERT انجام‌شده است، مرکز ماهر به‌عنوان CERT ملی ایران در سال ۸۷ ایجاد و در سطح ملی فعالیت گسترده‌ای را برای پیشگیری و مقابله با حوادث فضای تبادل اطلاعات به عهده دارد.
 
این مرکز در حوزه فعالیت‌های امداد و واکنشی موظف به رسیدگی فوری به حوادث فضای مجازی بر اساس درخواست سازمان‌ها است. همچنین در حوزه فعالیت‌های پیشگیرانه نیز این مرکز وظیفه دارد تا به ارائه هشدارها، اعلانات، مخاطرات و ضعف‌های سامانه‌ها در سطح ملی و انتشار بسته‌های راهنما برای مقاوم‌سازی سامانه‌ها بپردازد.

​​